Energi på havet

Videncenteret tilbyder nu Fredericia Maskinmesterskoles valgfagslinje Energi på havet som tompladsordning under Åben uddannelse.


Formålet med uddannelsen


Den studerende skal opnå en sådan viden om offshoreenergisektoren, at vedkommende efter endt uddannelse har forudsætninger for ansættelse i en stilling i denne industri.

 

Indhold

 

Som efteruddannelsesdeltager følger du modulerne sammen med de fuldtidsstuderende på vores afdeling i Esbjerg. Du vil i god tid inden studiestart få en oversigt over hvilke dage, der undervises i de forskellige moduler. Det er muligt at tilmelde sig enkeltmoduler eller hele linjen samlet. Moduler på 0,5 ECTS tages sammen med andre moduler.
.

 

Centralt tema/fag ECTS

Offshore Olie & Gas

- Brandbekæmpelse

- Søredning

9,0
Renewables 7,5
Gasturbiner 2,5
Vedligeholdsledelse 0,5
Projektledelse 0,5

 


Datoer og priser


Se nedenstående link til den uddybende beskrivelse.   

 

Deltagerforudsætninger

 

Den studerende skal være godkendt til at kunne påbegynde maskinmesteruddannelsens BM8-semester, være færdig uddannet maskinmester eller kunne meritvurderes til at have samme forudsætninger som efter maskinmesteruddannelsens BM8.
 

 

Læs en uddybende beskrivelse af Energi på havet.

 

Forløbsplaner

Energi på Havet 2018-2 (E)
Energi på Havet 2018-2 (F)