Adgangskrav

Optagelse på maskinmesteruddannelsen forudsætter


ENTEN
at ansøgeren har gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser:

  • Studentereksamen (STX)
  • HF (kursus)
  • HTX
  • HHX
  • EUX
  • Adgangskurset til ingeniøruddannelserne med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau samt engelsk og dansk på minimum C-niveau.


ELLER
at ansøgeren har gennemført en relevant erhvervsuddannelse suppleret med matematik, fysik og/eller kemi, engelsk og dansk, hvoraf to af fagene minimum skal være på B-niveau. De øvrige skal være på minimum C-niveau.
Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan, efter uddannelsesinstitutionens afgørelse, i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.
Supplerende fag kan tages på f.eks. VUC, men de fleste med erhvervsuddannelse tager et halvt års adgangskursus, hvor man tager fire fag på samme tid. Se mere under en anden fane her på siden.

Relevant erhvervsuddannelse kunne fx være: Elektriker, smedeuddannelse, mekanikeruddannelse, maskinarbejder eller værktøjsmager. Kontakt gerne studievejledningen, hvis du er i tvivl om, om, din erhvervsuddannelse er relevant.

HuskHvis ikke du har et, så skal du imens du tager adgangskurset, tage et førstehjælpsbevis, da det er et krav, når du skal starte på maskinmesteruddannelsens 1. teorisemester, BM4. Førstehjælpskurset skal være på minimum 6 timer. Førstehjælp ved hjertestop skal indgå. Et bevis kunne f.eks. indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) og Førstehjælp ved ulykker (2 timer). 

Genveje