Adgangskrav

Adgang til maskinmesteruddannelsen forudsætter:

1) at ansøgeren har gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser:

  • Studentereksamen (STX)
  • HF (kursus)
  • HTX
  • HHX
  • EUX
  • Adgangskurset til ingeniøruddannelserne med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau og engelsk og dansk på minimum C-niveau.

eller

2) at ansøgeren har gennemført en godkendt erhvervsuddannelse suppleret med matematik og fysik/kemi på minimum B-niveau og engelsk og dansk på minimum C-niveau.
Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan, efter uddannelsesinstitutionenes afgørelse, i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

HuskHvis ikke du har et, så skal du imens du tager adgangskurset tage et førstehjælpsbevis, da det er et krav når du skal starte på maskinmesteruddannelsens 1. teorisemester, BM4. Førstehjælpskurset skal være på minimum 6 timer. Førstehjælp ved hjertestop skal indgå. Et bevis kunne f.eks. indeholde: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer) og Førstehjælp ved ulykker (2 timer). 

Genveje