Fra driftsteknolog til maskinmester

Driftsteknologuddannelsen (DT) er en 2-årig KVU-uddannelse målrettet offshorebranchen, som udbydes på EA Sydvest i Esbjerg.
Hvis man studerer til driftsteknolog og ønsker at læse til maskinmester, er der forskellige overgangsordninger. Ansøgere med en EUD-uddannelse får helt eller delvist merit for den praktiske del af maskinmesteruddannelsen (MMU).

.

  • Studerende med ”defineret" EUD-uddannelse kan efter 2. semester på driftteknologuddannelsen skifte til maskinmesteruddannelsens 5. semester, da matematik og fysik indgår i undervisningen på 1. og 2. semester på DT, og adgangskravet til MMU dermed er opfyldt. 
  • Studerende på DT med ”øvrig” EUD-uddannelse skal ved overgang til MMU altid starte med dele af værkstedsskoleforløbet samt evt. dele af virksomhedspraktik, inden de starter på teoridelen.
  • Studerende på DT med gymnasial uddannelse skal ved overgang til MMU altid starte med 9 måneders værkstedsskole og 9 måneders virksomhedspraktik inden de starter på teoridelen.

 

.