Godkendte erhvervsuddannelser

De godkendte erhvervsuddannelser ligger inden for jern- og metal-området eller el-faget.
Der er flere faglige og håndværksmæssige uddannelser, der giver dig direkte adgang, og nedenfor kan du se eksempler på disse, uden at alle dog er listet op. Kontakt venligst studievejleder for afklaring, om din uddannelse giver direkte adgang.

Eksempler på erhvervsuddannelser som giver direkte adgang:

Maskine på værkstedsskolen

 • Autouddannelserne
 • Industritekniker
 • Maskinarbejder
 • Automatik
 • Kølemontør
 • Smedefagene
 • Elektromekaniker
 • Mekaniker
 • Elektriker
 • Værktøjsmager
 • Procesoperatør

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens afgørelse i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Fredericia Maskinmesterskole kan udarbejde en realkompetencevurdering.

Kontakt os for nærmere oplysninger om ovenstående. 


Optagelsesprocedure
Undervisningen på Fredericia Maskinmesterskole begynder i januar og i august, hvilket også gælder adgangskursus og værkstedsskole.
For information om ansøgning klik her eller vælg nedenfor.

Genveje