Gasmotorkurser

Videncenter for Drift & Vedligehold tilbyder to gasmotorkurser.


1. Gasmotor: Gasmotorteknik og vedligeholdelse af gasmotoranlæg, der har til formål er at kvalificere deltagerne til at varetage drift og vedligehold af gasmotorer i henhold til Gasreglementet.

2. Gasmotor for maskinmestre: Kurset kvalificerer maskinmestre og personer med tilsvarende uddannelse til at forestå driften af gasmotorer på kraftvarmeværker. 

Se nærmere detaljer under fanerne til venstre.