Gasmotor for maskinmestre

Målsætning

Kvalificere maskinmestre og personer med tilsvarende uddannelse til at forestå driften af gasmotorer på kraftvarmeværker. Certificere personer, fra ovennævnte gruppe, til at opfylde de i gasreglement B-4 §7.2.3 nævnte uddannelsesmæssige krav.

Målgruppe

Maskinmestre og personer med tilsvarende uddannelse, som har eller ønsker at få ansættelse på en virksomhed, hvor deres funktion vil være at udføre opgaver på en gasmotor, som kun må udføres af personer med den gastekniske kompetence iht. gasreglement B-4 §7.2.3.

Indhold
 

 • Tændingsanlæg
 • Gasanlæg
 • Miljø
 • Smøreolie
 • Driftserfaringer
 • Vedligeholdsaftaler/kontrakter
 • Vandbehandling
 • NDE-metoder
 • Skader

Efter kurset vil deltagerne have fået repeteret og fornyet deres viden vedrørende ovenstående emner og andre relevante emner, der kræves for erhvervelse af certifikat.

Tilmelding

Tilmelding snarest og senest 3 uger før kursusstart.

Adgangsbetingelser

Kurset står åbent for maskinmestre og personer med tilsvarende uddannelse.
Deltageren skal desuden have gennemgået mindst et af følgende kurser:

 • Kraftvarme 1
 • Gasteknik
 • Gasfyrede anlæg over 120kW
 • Indregulering og funktionsprøvning for større gasfyrede anlæg – niveau 1
 • Naturgaskursus for driftspersonale 2
 • Gasteknik/Gasmotorer
 • Andre kurser med tilsvarende indhold og niveau, som er godkendt af DGP.


Afmelding:

Se under praktiske oplysninger.

Kursusafgift

Kursusafgiften er kr. 11.500,- og dækker undervisningsmaterialer, eksamination samt forplejning under kurset. Beløbet er ekskl. moms.

Kursustidspunkt

Følg nedenstående link til Dansk Fjernvarme for at se datoer og tidspunkter.

Deltagerantal

Mindst 10 og højest 16.

Varighed

5 dage og derefter minimum 3 ugers praktikperiode med efterfølgende eksamination på ca. 20 minutter i et fremsendt projekt.

Se priser på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Tilmelding via Dansk Fjernvarme