Gasmotor

Gasmotorteknik og vedligeholdelse af gasmotoranlæg

- Anden del af den udvidede gastekniske efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg
 

Målgruppe

Medarbejdere, der er i berøring med driften på en gasmotor, f.eks. udskiftning af tændrør.
Deltagerne kan med fordel have Modul A.2.1 eller have tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne SKAL have Modul A.2.3 eller have tilsvarende kvalifikationer.

Formål

Formålet er at kvalificere deltagerne til at varetage drift og vedligehold af gasmotorer i henhold til Gasreglementet.
Deltagerne får et grundigt kendskab til de driftsmæssige pasnings- og vedligeholdelsesrutiner på gasmotorer. Der gives et grundlæggende kendskab til elementær vekselsstrøms- og generatorteori, og deltagerne får lejlighed til at arbejde med energi- og miljømæssig optimering af driften.

Indhold
 

  • Maskinopbygning, tændingsmetoder, smøreolier
  • Sikkerhedssystemer, miljø
  • Dimensionering, varmebalance, drift
  • Drifts- og vedligeholdelsesrapporter
  • Pumper, turboladere, alarmer
  • Automation/regulering, vandbehandling
  • El-produktion, el-vedligehold, NDE-metoder
  • Skader, vedligeholdsaftaler, forbrændingsoptimering


Eksamen

Kurset er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og afsluttes med både en skriftlig og en mundtlig eksamen.
Efter endt bestået kursus har deltagerne gennemført den lovpligtige gastekniske efteruddannelse.

Kursusleder

Henrik S. Pedersen, Videncenter for Drift & Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole

Adgangsbetingelser

Gennemførsel af kursus i gasteknik eller gasmotor, eller tilsvarende kvalifikationer.
Ansatte på kraftvarmeværker vil have fortrinsret.

Tilmelding

Senest 1 måned før kursusstart.

Afmelding

Se under praktiske oplysninger.

Varighed

Kurser har en varighed af 2 x 5 dage. 

Kursusdatoer og priser

Se aktuelle datoer samt priser på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Tilmelding via Dansk Fjernvarme