Kedelpasserkursus tilpasset varmeværkerne

Almindelig kedelpasseruddannelse

- Certifikat B i pasning af kedler af type 1 og 2


Målgruppe

Medarbejdere beskæftiget med varmeproduktion/kedelpasning.

Formål

På kurset lærer deltagerne at udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvands-kedler i kontrolklasse B samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav. Endvidere lærer deltagerne at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvands-kedelanlæg.

Indhold
 

  • Forbrændingsprocessen
  • Kedlers opbygning
  • Myndighedsbestemmelser
  • Kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyr
  • Sikker drift og betjening af anlægget
  • Analyser på, spædevand, fødevand og kedelvand i henhold til kedelfabrikantens specifikationer
  • Opbygning af fjernvarmesystemer
  • Drift af fjernvarmesystemer


Certifikat

Skolen udsteder kedelpassercertifikat (Certifikat B i pasning af kedler type 1 og 2) til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Kursusleder

Henrik S. Pedersen, Videncenter for Drift & Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole

Varighed

5 dage fra 23. - 27. januar 2017.

Pris

Kursusprisen er kr. 5.500,- plus moms.

Tilmelding

Senest 1 måned før kursusstart.

Afmelding

Kan ske indtil 14 dage før kursusstart. Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart betales 50% af kursusgebyret

Ring og hør nærmere, hvis du er i tvivl om uddannelseskravet.

Kontakt Videncenter for Drift & Vedligehold, hvis du har spørgsmål.

Tilmeld gennem Dansk Fjernvarme