Udvidet kedelpasseruddannelse

Videncenter for Drift & Vedligehold  tilbyder en udvidet kedelpasseruddannelse, beskrevet i bilag 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007: ”Anvendelse af trykbærende udstyr”.
Uddannelsen til udvidet kedelpasser er opbygget af 6 enkelte ugemoduler, med en efterfølgende hjemmeperiode på 2-3 uger. Uddannelsen afvikles over ½ år. Der vil være ca. 1 dags hjemmearbejde på eget anlæg mellem hvert modul.
Deltagerne inddrager deres egen virksomheds anlæg i deres undervisning, hvilket resulterer i større viden og indsigt i eget anlæg.

Mål for kedelpasseruddannelsesforløbet

Målet for forløbet er primært, at deltagerne erhverver sig et udvidet kedelpasserkursusbevis.

Deltagerne lærer:

  • At udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvandskedler i kontrolklasse B
    samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav. Endvidere lærer kursisten at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvandskedelanlæg.
  • Selvstændigt at passe alle typer dampkedler og hedtvandskedler, der hører til i kontrolklasse A, i henhold til Arbejdstilsynets vejledning.
  • At udføre daglig drift og vedligeholdelse på det tilhørende hjælpeudstyr.
  • Teorien, der gør kursisten i stand til at udføre ovenstående opgaver

 

Efter endt uddannelse kan deltagerne:

  • Selvstændigt passe alle typer dampkedler.
  • Udføre daglig drift og vedligeholdelse af det tilhørende hjælpe- og produktionsudstyr.
  • Forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr samt foretage nødvendige analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
  • Udføre fejlsøgning med udgangspunkt i analyseresultaterne og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret.


Bogpakke bestilles til deltagere og vil efterfølgende blive faktureret til firmaet. Cirkapris kr. 2.500,- (ekskl. moms).

Ved afmelding senere end 2 uger før opstart opkræves et gebyr på kr. 3000,-


I 2018 afvikles uddannelsen i ugerne: 5, 8, 11, 15, 18, 22 

Kursuspris: kr. 15.800,-
 

Tilmeld via linket ude i højre side >>>

(Er du på hjemmesiden via mobil, skal du rulle ned ad siden)