Udvidet kedelpasserkursus

Videncenter for Drift & Vedligehold  tilbyder et udvidet kedelpasserkursus, beskrevet i bilag 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007: ”Anvendelse af trykbærende udstyr”.
Uddannelsen til udvidet kedelpasser er opbygget af 6 enkelte ugemoduler, med en efterfølgende hjemmeperiode på 2-3 uger. Kurset afvikles over ½ år. Der vil være ca. 1 dags hjemmearbejde på eget anlæg mellem hvert modul.
Kursisten inddrager virksomhedens eget anlæg i sin undervisning, hvilket resulterer i større viden og indsigt i eget anlæg.

**N.B: Ved tilmelding inden 1. april 2017 medfølger undervisningsbogen "Håndbog for kedelpassere" gratis.

Mål for kedelpasseruddannelsesforløbet

Målet for forløbet er primært, at kursisten erhverver sig et udvidet kedelpasserkursusbevis.

Under kurset lærer kursisten:

  • At udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvandskedler i kontrolklasse B
    samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav. Endvidere lærer kursisten at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvandskedelanlæg.
  • Selvstændigt at passe alle typer dampkedler og hedtvandskedler, der hører til i kontrolklasse A, i henhold til Arbejdstilsynets vejledning.
  • At udføre daglig drift og vedligeholdelse på det tilhørende hjælpeudstyr.
  • Teorien, der gør kursisten i stand til at udføre ovenstående opgaver

 

Efter endt kursus kan kursisten:

  • Selvstændigt passe alle typer dampkedler.
  • Udføre daglig drift og vedligeholdelse af det tilhørende hjælpe- og produktionsudstyr.
  • Forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr samt foretage nødvendige analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
  • Udføre fejlsøgning med udgangspunkt i analyseresultaterne og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret.

 

Bogpakke bestilles til kursister og vil efterfølgende blive faktureret til firmaet.

Ved afmelding senere end 2 uger før kursusopstart opkræves et gebyr på kr. 3000,00.

Hele kursusforløbet afvikles over 6 uger og 2 dage, eksamen afholdes de sidste 2 dage.

Hold 1 2017 afvikles i ugerne: 5, 8, 11, 14, 17, 22 (eksamen afholdes fredag i uge 22).
Hold 2 2017 afvikles i ugerne: 33, 36 40, 43, 46, 49 (eksamen afholdes fredag i uge 49).

Kurset er gratis, og der ydes IKKE løntabsgodtgørelse og tilskud til overnatning og forplejning.
Vær opmærksom på specielle regler for ledige.

Tilmelding til Hold 1

Tilmelding til Hold 2