Genopfriskningskursus

Er du parat til at overtage pasningen af dampkedlen på din virksomhed?

Undervisningen på maskinmesteruddannelsen sigter ikke mod kedler på land, men mod skibskedler. Hvis man over en længere periode ikke har beskæftiget sig med drift og vedligehold af dampkedler, vil en opdatering af ens viden være meget relevant.

En virksomheds dampkedel er oftest en nøglekomponent i forhold produktionen. Det vil sige, at er der ingen damp, vil produktionen ligge stille. Da der sjældent er en reservekedel, kræves det, at der er velkvalificerede kedelpassere på virksomheden – ikke mindst når man tager i betragtning, at en dampkedel kan udgøre en betydelig sikkerhedsrisiko, hvis den ikke passes efter de anvisninger og regler, der er for den.

Videncenter for Drift & Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole tilbyder nu maskinmestre et todages kursus, indeholdende flg. emner:

  • Kedelvandskemi og vandanalyser
  • Bekendtgørelsen om anvendelse af trykbærende anlæg
  • Idriftsættelse af en dampkedel
  • Afprøvning af dampkedlers sikkerhedsudstyr
  • Optimering af kedlers drift

Meget af undervisningen vil foregå på Fredericia Maskinmesterskoles dampkedel og i vores analyselaboratorie.

Efter kurset vil du være klædt godt på til at forestå pasningen af en dampkedel.

Kursusperioder og pris

Der er p.t. ingen planlagte kurser. Vi kan tilbyde et virksomhedstilpasset kursus, der kan bestilles ved kontakt til lektor og faglig kursuskoordinator Henrik S. Pedersen.