Kedelpasser

Almindelig kedelpasseruddannelse

- Certifikat B i pasning af kedler af type 1 og 2


Målgruppe

Medarbejdere beskæftiget med varmeproduktion/kedelpasning.

Formål

På kurset lærer deltagerne at udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvands-kedler i kontrolklasse B samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav. Endvidere lærer deltagerne at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvands-kedelanlæg.

Indhold
 

  • Forbrændingsprocessen
  • Kedlers opbygning
  • Myndighedsbestemmelser
  • Kontrol og afprøvning af sikkerhedsudstyr
  • Sikker drift og betjening af anlægget
  • Analyser på, spædevand, fødevand og kedelvand i henhold til kedelfabrikantens specifikationer
  • Opbygning af fjernvarmesystemer
  • Drift af fjernvarmesystemer


Certifikat

Skolen udsteder kedelpassercertifikat (Certifikat B i pasning af kedler type 1 og 2) til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Kursusleder

Henrik S. Pedersen, Videncenter for Drift & Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole

Varighed

5 dage. Følg nedenstående link til Dansk Fjernvarme for at se datoer.

Tilmelding

Senest 1 måned før kursusstart.

Afmelding

Se under praktiske oplysninger.

Kontakt Videncenter for Drift & Vedligehold, hvis du er i tvivl om uddannelseskravet eller har andre spørgsmål.

Se priser på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Tilmeld gennem Dansk Fjernvarme