Udvidet kedelpasseruddannelse

Tilmeld

Videncenter for Drift & Vedligehold  tilbyder en udvidet kedelpasseruddannelse, beskrevet i bilag 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007: ”Anvendelse af trykbærende udstyr”.
Uddannelsen til udvidet kedelpasser er opbygget af 6 enkelte ugemoduler med en efterfølgende hjemmeperiode på 2-3 uger. Uddannelsen afvikles over ½ år. Der vil være ca. 1 dags hjemmearbejde (med mulighed for vejledning) på eget anlæg mellem hvert modul.
Deltagerne inddrager deres egen virksomheds anlæg i deres undervisning, hvilket resulterer i større viden og indsigt i eget anlæg.

De 6 ugemoduler afvikles på FMS' afdeling i Fredericia. Undervisningsformen er dels klasseundervisning og dels øvelser i laboratorier.

Uddannelsen er åben for alle, og undervisningen foregår på dansk. 

henrik

Mål for uddannelsesforløbet

Målet for forløbet er primært, at deltagerne erhverver sig et udvidet kedelpasserkursusbevis.

Deltagerne lærer:
 

  • At udføre daglige kontrol- og pasningsopgaver, der vedrører damp- og hedtvandskedler i kontrolklasse B
    samt at udføre almindeligt forekommende vandanalyser i henhold til fabrikantens krav. Endvidere lærer kursisten at foretage lovpligtige afprøvninger af sikkerhedsudstyret ved damp- og hedtvandskedelanlæg.
  • Selvstændigt at passe alle typer dampkedler og hedtvandskedler, der hører til i kontrolklasse A, i henhold til Arbejdstilsynets vejledning.
  • At udføre daglig drift og vedligeholdelse på det tilhørende hjælpeudstyr.
  • Teorien, der gør kursisten i stand til at udføre ovenstående opgaver

 

Efter endt uddannelse kan deltagerne:
 

  • Selvstændigt passe alle typer dampkedler.
  • Udføre daglig drift og vedligeholdelse af det tilhørende hjælpe- og produktionsudstyr.
  • Forestå den daglige drift og vedligeholdelse af vandbehandling og vandbehandlingsudstyr samt foretage nødvendige analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.
  • Udføre fejlsøgning med udgangspunkt i analyseresultaterne og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret.

Emnerne i uddannelsen er de samme, som er beskrevet i faget Termiske maskiner for maskinmesteruddannelsen, dog undervises kun i emner, der vedrører dampkedlers og dampanlægs opbygning, pasning, driftsøkonomi og emnet kedelvandbehandling. Læringsmålene kan findes i studieordningen til tilhørende undervisningvejledninger, der kan tilgås fra FMS' hjemmeside.

Undervisningsmateriale

Bogpakke bestilles til deltagere og vil efterfølgende blive faktureret til firmaet. Cirkapris kr. 2.500,- (ekskl. moms).

Datoer

Efterår 2021: ugerne 33, 36, 40, 43, 45 og 49
Forår 2022: ugerne: 5-8-11-14-18-22

Afmelding

Se afbudsvilkår under fanen med praktiske oplysninger.

Pris for selve uddannelsen

Kr. 17.300,- 

N.B:

Uddannelsen er ikke et AMU-kursus, og der kan derfor ikke opnås VEU.