KMO-kurser

KMO-kurser giver autorisation vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser.

På Videncenteret udbydes et KMO-kursus i henhold til EU-forordning 517-2014 samt et loddekursus.

Læs nærmere om begge kurser under menupunkterne til venstre.