KMO-kursus - EU 517-2014

Baggrund for kurset

Alle der arbejder med og servicerer køleanlæg og varmepumper, der indeholder 0-2,5kg HFC-kølemiddel, skal være uddannede i dette.

Målgruppe

Kursets målgruppe er el- og VVS-branchen og andre håndværkere, der monterer og servicerer mindre køleanlæg, aircondition og alle typer varmepumper, med en kølemiddelfyldning på 0-2,5kg.

Krav til målgruppen

Alle deltagere skal være i besiddelse af et loddebevis. VVS’ere og maskinmestre har dette som en del af deres uddannelse, og skal ikke tage loddekursus.

Det er en fordel, men ikke et krav, at kursister tidligere har monteret en varmepumpe. 

Kursets indhold

Selve kurset består af fem dage. To teoridage, to praktikdage og en eksamensdag. Herudover er der ca. fire dages selvstudium med tilhørende opgaver. Kurset afsluttes med en mundtlig og en teoretisk eksamen.

Der undervises efter EU-forordning 517-2014.

Kursets opbygning
*N.B: Kurset afvikles på FMS Esbjerg

Dag 1-2: Teori
Der undervises bl.a. i følgende emner:

 • Miljøforståelse
 • Køleforståelse
 • Opbygning af køle-/varmepumpeanlæg
 • H-log-P-diagrammer
 • Dimensionering af varmepumpe
 • Sikkerhed ved arbejde med kølemidler
 • Fejlfinding
 • Lækagesøgning
 • Håndtering af returkølemidler
 • Service/eftersyn

 

Dag 3-4: Praktik
Vi arbejder med luft/luftvarmepumper

 • Trykprøvning
 • Evakuering
 • Tomsugning
 • Fejlfinding


Kursustidspunkt

Der er p.t. ikke planlagt kurser, da der arbejdes på en ny udformning, når denne er klar, vil der komme nye kursusdatoer på denne side.

Pris

Kr. 11.800,- ekskl. moms. Prisen dækker kursusmateriale, eksamen samt forplejning.

Afmelding

Se under Praktiske oplysninger.

 

Tilmeld via linket ude i højre side >>>

(Er du på hjemmesiden via mobil, skal du rulle ned ad siden)