VVS-installation for maskinmestre

Sammen med UCN act2learn og Maskinmesterforeningen har vi udviklet denne videreuddannelse for maskinmestre. Uddannelsen er en deltidsuddannelse på akademiniveau, der udbydes hos UCN act2learn.

Adgangskrav

En en relevant erhvervsuddannelse inden for VVS- eller smedeområdet. Hvis du ikke har en sådan, kan du tilmelde dig et adgangsgivende kursus hos Videncenter for Drift & Vedligehold, der afvikles på Fredericia Maskinmesterskole. Læs mere om kurset her.

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde med følgende opgaver:
 

  • Håndtere og lede installationstekniske projekter.
  • Håndtere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer.
  • Håndtere et autorisationsmæssigt ansvar.
  • Projektere, dokumentere og gennemføre VVS-tekniske projekter.
  • Gennemføre praksisnære VVS-tekniske problemløsninger under hensyntagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold.
  • Vurdere anlægsformer samt vælge relevante og tidssvarende fordelagtige løsninger i forbindelse med VVS-tekniske projekter.

 

Læs meget mere om uddannelsen og tilmeld dig hos UCN act2learn.

 

UCN logo