Diplomuddannelse

Tag en diplomuddannelse på Videncenter for Drift & Vedligehold

Vi tilbyder en diplomuddannelse i Vedligehold. Under menupunkterne til venstre kan du læse om selve uddannelsen, adgangskrav, studieordninger og meget mere.

Fra februar 2019 vil der være mulighed for at tilmelde sig en fleksibel diplomuddannelse i vedligehold for søfarende.

Sidder du stadig tilbage med ubesvarede spørgsmål efter endt læsning, er du meget velkommen til at kontakte os. Så vil vi besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre.