Diplomuddannelser

Tag en diplomuddannelse på Videncenter for Drift & Vedligehold

Vi tilbyder 2 diplomuddannelser i henholdsvis Vedligehold og Energi og Miljø. Under menupunkterne til venstre kan du læse om selve uddannelsen, adgangskrav, studieordninger og meget mere.
Sidder du stadig tilbage med ubesvarede spørgsmål efter endt læsning, er du meget velkommen til at kontakte os. Så vil vi besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre.