Diplomuddannelse i energi og miljø

Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø, TDEM

Igennem denne uddannelse får du et ledelsesmæssigt perspektiv på energi og miljø. Det betyder, at uddannelsen giver dig en overordnet og strategisk tilgang til emnerne, hvor samspillet mellem myndigheder og virksomhed vægtes. På den måde får du redskaber til at strukturere og implementere de energi- og miljøledelsessystemer, der er påkrævet. 

Uddannelsens opbygning og indhold
Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø er en uddannelse på bachelorniveau. Den består af følgende obligatoriske moduler:

  • Energi- og miljøledelse
  • Arbejdsmiljøledelse
  • Ledelse, kommunikation og teamrelationer


Valgmodulerne ligger ikke fast, da du har mulighed for at vælge ud fra interesse inden for eksempelvis innovation og energioptimerende vedligehold og byggeri.
Uddannelsen er normeret til 1 år som fuldtidsstudium, men langt de fleste studerende tager den over 2-3 år. 

Hvem kan tage Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø?
Uddannelsen retter sig mod maskinmestre, ingeniører eller dig med en anden teknisk eller naturvidenskabelig baggrund. Desuden skal du minimum have 2 års relevant erhvervserfaring.
Vil du vide mere, så kontakt os på telefon eller mail.

Skal du tage uddannelsen?
Se datoer for efteråret 2018 eller hent alle relevante dokumenter hér.

Tilmeld dig