El-teori og praktik, styrings- og reguleringsteknik for kedelpassere

Teori:
 

 • Termer og begreber inden for el: strøm, spænding, modstand, ohm, Siemens, effekt, arbejde, joule,  kalorier, kWh, Newton og typiske misforståelser.
 • Installationstegning og diagramforståelse, herunder serie- og parallelforbindelser, og hvordan de svarer til Y/D-koblinger på transformere og motorer, generatorens opbygning og virkemåde.
 • 3-faset asynkron kortslutningsmotor og synkrongeneratoren: Hvordan fungerer de, og hvad fortæller mærkepladen?
 • Frekvensomformere på motorer, fordele og ulemper.
 • Kapslingsklasser.
 • Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen; fejlstrømsafbryderen: Hvornår virker den, og hvornår beskytter den ikke?
 • Overstrømsbeskyttelse af elektriske anlæg. 
 • Smeltesikringer: Hvornår afbryder de og hvordan hænger det sammen med kortslutningsstrømmene?
 • Illustration af lysbuer i praksis og forsøg med el-kogning af pølser i Y/D-koblinger, måling af strømme, spænding og beregning af effekt samt kWh, vha. 3 –faset effektformel og tidstagning.
 • Relæteknik, tydning af diagrammer, styrestrømsskema og hovedstrøm, kendskab til NO/NC-kontakter, termorelæ, indstilling og kontrol af motorværn, fasefølge på transformere, generatorer og motorer.
 • Forskel på TN-anlæg og jordede anlæg.
 • Risiko ved arbejde på anlæg uden fejlstrømsbeskyttelse.

 

Praktiske øvelser:
 

 • Den studerende skal vise underviseren, hvordan man foretager korrekt spændings- og strømmåling iht. testskema.
 • Måleøvelser, idriftsætning og kontrol af den færdige stand med måleapparater, isolationsmåling, test af fejlstrømsafbryder, overgangsmodstand til jord, gennemgang/måling af interne jordforbindelser, spændingsmålinger, måling med tangamperemeter på lysinstallation og på motorinstallation.
 • Kontrol af fasefølge på motorinstallation, kontrol af startstrømme ved en manglende fase/afbrudt sikring.
 • Relæteknik.
 • Opbygning af diagram ud fra logiske betingelser, herefter opbygning af relæstyring i praksis.
 • Fejlfinding på 24v styrestrømskreds i forhold til eget diagram og indbygning af klassiske fejl.
 • Opbygning af hovedstrøm og afprøvning med 3-faset kortslutningsmotor.
 • Ombygning og afprøvning af styrestrøm iht. nye betingelser, som omsættes til relæfunktioner i praksis vha. tegnet og ændret diagram.
 • Ombygning af hovedstrøm fra reversering til Y/D-hovedstrøm.
 • Måling af strømme og spændinger på motor i hhv. Y/D-kobling, spænding på viklinger måles ved Y/D-koblinger, strømme i ledninger ved Y/D-kobling.
 • Måling af strømme og spændinger på 3-fasede pølser: Hvor lidt strøm skal der til, før en pølse/væv koger og hvor markant er effekt forskellen ved 400/230 volt spænding? Anvendelse af L-AUS-udstyr og termografering under målinger.
 • Sikkerhed ved arbejde på el-anlæg.
 • Sikkerhed ved arbejde under spænding.
 • Udskiftning af større knivsikringer.
 • Målinger på anlæg under spænding.
 • Reguleringteknik.
 • Hvad er en reguleringskreds?
 • PID-regulatorer: Hvad laver de enkelte led?
 • Kaskaderegulatorer.
 • Feed-forward-regulering.
 • Tolkning på regulatorers indsvingningsforløb.

 

Eksamen

Forløbet afsluttes med en prøve, karakteren Bestået/Ikke bestået.  
Det er en betingelse for bestået kursus, at den studerende kan redegøre for opbygningen af installationen, de elektriske sammenhænge samt foretage sikre målinger af spænding og strøm med tangamperemeter.

Deltagerbetaling

Kr. 46.000,-

Undervisningssted

Affald Plus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Undervisningsdage i 2019

Tirsdag til torsdag i ugerne 35, 39, 44 og 49.
Der undervises 3x8 lektioner i hver uge.
 

Kontakt lektor og faglig kursuskoordinator Henrik S. Pedersen for mere info og tilmelding.