Semesterstart

Morgenmad i Esbjerg

Semesterstart i Esbjerg, efterårssemesteret 2017


Tirsdag den 15. august

Kl. 8.00: Værkstedsskolestuderende på VS2 samt 2.-5. semester møder i kantinen.
Skolen giver kaffe og morgenbrød, og rektor byder velkommen og fortæller kort om forskellige ting, der sker på skolen i det kommende semester. Herefter er der normal undervisning ifølge skema.

Kl. 9.00: Nye studerende på 1. semester møder i innovatoriet.
Rektor og studiesekretær byder velkommen, hvorefter semesterteamleder Svenning og undervisere fra semesterteam informerer om forskellige ting. 
Herefter har semesterteamleder fastlagt et dagsprogram med rundvisning m.m.

Kl. 11.00: Nye studerende på værkstedsskolehold VS1 møder i innovatoriet.
Ledelsen, studiesekretær og værkstedsskoleansvarlige byder velkommen.

N.B: Studerende til adgangskurset på AAU Esbjerg får nærmere besked via AAU Esbjerg.