Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Krumtappen (i Fredericia: Slagsiden) og sørger for overdragelse af denne til 2. semester.

Medlemmer af studierådet, Esbjerg


Værkstedsskole: Anne Sofie Laumann
1. sem.:
2. sem.: Kenneth Aggestrup  (Studierådsformand)
3. sem.: Jeppe B. Søgaard Rasmussen
4.A: Kristian Svendsen
4.B: Michael Dalstrup (Kasserer) samt Kenneth Nyborg (Repræsentant i MSL, Maskinmesterstuderendes Landsråd)
5. sem.: Hjarn Elmkær-Koch
6. sem.: Kasper Juul

 

Kommissorium for studierådet