Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Slagsiden (i Esbjerg: Krumtappen) og sørger for overdragelse af denne til 2. semester.

Medlemmer af studierådet, Fredericia:

AK: Janni Sølvhøj Madsen

1.A: Rene Veng

1.B: Jens Sørensen

2.A: Anders Fløe Brandstrup (Kasserer)

2.B: Kristian Østergaard

3.A: Nikolaj Andergren Johansen (Landsrådet)

3.B: Jacob Bo Petersen

4.A: Lars Dittrich Sørensen (Studierådsformand)

4.B: Jack Warrer (Landsrådet)

5.A: Rasmus Madsen

5.B: Kenneth Kunz

 

Kommissorium for studierådet