Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Slagsiden (i Esbjerg: Krumtappen) og sørger for overdragelse af denne til 2. semester.

Medlemmer af studierådet, Fredericia, semesteret E20:

Formand: Niels Christensen, BM4

AK: Jonas Willum Skovsted
BM1: Mads Møller Hansen
BM2: Julius Skovmand 
BM3: Praktik
BM4: Jens-Oluf Møller Poulsen
BM5A: Jeppe Nørregaard - kasserer
BM5B: John-Frederik Boller 
BM6A: Simon Madsbøll 
BM6B:
Rasmus List 
BM7A: Mathias Skjellerup 
BM7B:
Mette Ørum/Lucas Brummer
BM8A: Katrine Korff Hansen
BM8B: Mads Pagh 
BM9A:
Bachelorpraktik
BM9B: Bachelorpraktik
Automationsteknolog 1: Anders Hedegaard Karlsen
Automationsteknolog 3: 

Kommissorium for studierådet

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner tilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (under Uddannelses- og Forskningsministeriet). Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til studiechef Karsten Jepsen.