Adgangskursus

Hvis du har en godkendt erhvervsuddannelse men ingen gymnasial uddannelse, tilbyder Fredericia Maskinmesterskole et 6 måneders adgangskursus i samarbejde med VIA UC i Horsens eller AAU i Esbjerg.

Adgangskurset har til formål at give dig skolemæssige kundskaber på gymnasialt B-niveau i fagene matematik og fysik samt gymnasialt C-niveau i fagene dansk og engelsk.

Adgangskursus

For, at du kan optages på adgangskurset kræver det:

  • Folkeskolens afgangsprøve
  • En erhvervsuddannelse eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring


Undervisningen afslutter du med mundtlig og skriftlig prøve i matematik, mundtlig og skriftlig prøve i dansk, mundtlig prøve i fysik og mundtlig prøve i engelsk.
Hvert af de 4 fag skal du bestå enkeltvis med minimum karakteren 02.
Hvis du i forvejen opfylder adgangskravet i et eller flere af de nævnte fag, behøver du kun følge undervisningen og aflægge prøve i de øvrige fag.

Kurset er SU-berettiget og meritgivende til andre uddannelser, som også kræver gymnasialt B- og C-niveau.

Tilmelding sker ved direkte henvendelse til Fredericia Maskinmesterskole, hvis du ønsker at studere i Fredericia og direkte til Aalborg Universitet (AAU), hvis du ønsker at studere i Esbjerg.

Der er kursusstart i januar og august.