Fra driftsteknolog til maskinmester

Driftsteknologuddannelsen er en 2-årig KVU-uddannelse målrettet offshorebranchen, som udbydes på EA Sydvest i Esbjerg.

Som uddannet driftsteknolog opfylder man de boglige krav til maskinmesteruddannelsen. Afhængigt af om man har en håndværksmæssige uddannelse, skal man gennemføre hele eller dele af maskinmesteruddannelsens værkstedsforløb (BM1-BM3).

Hvis man har gennemført uddannelsen Teknisk manager offshore, kan man springe det første teorisemester (BM4) over på maskinmesteruddannelsen. Dog gælder her samme vurdering som for driftteknolog vedr. håndværksmæssig uddannelse ift. værkstedsforløb på BM1-BM3.

Hvis du er driftsteknolog eller teknisk manager offshore og ønsker at læse til maskinmester, så kontakt vores studievejledning på den afdeling af FMS, hvor du ønsker at læse.