Gasmotor, del 2

Kom på anden del af den lovpligtige gasmotoruddannelse og bliv certificeret til at passe og udføre servicearbejde på gasmotorer. 

Dette kursus er det andet af i alt to kurser, som du skal bestå, før du lovligt må varetage pasning af og servicearbejde på gasmotorer. Kurset foregår på Fredericia Maskinmesterskole.

På kurset får du en teoretisk og praktisk viden om, hvordan du skal leve op til Sikkerhedsstyrelsens krav. Det er lovpligtig viden og gælder både, hvis du skal udføre drifts- og eftersynsopgaver på eget anlæg som beskrevet i drifts- og vedligeholdelsesplanen for anlægget, eller hvis du skal udføre service på andres anlæg. 

Det lærer du på kurset

På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg og erfaringsudveksling. 
• Få et solidt kendskab til de driftsmæssige pasnings- og vedligeholdelsesrutiner på    gasmotorer
• Få et grundigt kendskab til en gasmotors opbygning
• Få grundlæggende viden om elementær vekselstrøms- og generatorteori 
• Arbejd med energi- og miljømæssig optimering af driften
• Få indsigt i de miljøkrav der gælder for gasmotoranlæg
• Lær om opbygningen af biogas anlæg
• Lav praktisk laboratoriearbejde i forbindelse med vandbehandling 
• Besøg et biogas-gasmotoranlæg og få teorien omsat til praksis
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk
Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte kursusdage, og du skal udarbejde en projektrapport til anden kursusuge til eksamen.

Eksamen

Kurset er udviklet i henhold til kravene i BEK 1415 af 03/12/2018 og BEK 247 af 26/03/2018 (Erhvervsministeriet) og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. 
Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, som du skal bestå for at have gennemført den lovpligtige gasmotoruddannelse.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som skal udføre pasning af eller servicearbejde på en gasmotor. Det kan bl.a. være på et fjernvarmeanlæg, spildevandsanlæg, gartneri, malteri eller industrianlæg.
Er du faglig ansvarlig i et firma, som har en virksomhedsgodkendelse til at udføre service på andres gasmotoranlæg, skal du også gennemgå og bestå hele gasmotoruddannelsen. Det gælder eksempelvis også, hvis du er faglig ansvarlig i et fjernvarmeselskab, der servicerer værker med andet CVR-nummer.

Hvis du har særlige behov som f.eks. ordblindhed, så giv os gerne besked i forbindelse med din tilmelding.

Kursusleder

Henrik S. Pedersen, Fredericia Maskinmesterskole

Varighed

2 x 5 sammenhængende kursusdage

Tilmelding

Administreres af Dansk fjernvarme og foregår på deres hjemmeside.
 

Tilmelding via Dansk Fjernvarme