Gasmotor for maskinmestre, del 2

Kom på anden del af den lovpligtige gasmotoruddannelse for maskinmestre og bliv certificeret til at passe og udføre servicearbejde på gasmotorer


Dette kursus er det andet af i alt to kurser, som du skal bestå, før du lovligt må varetage pasning af og servicearbejde på gasmotorer. Kurset foregår på Fredericia Maskinmesterskole og er målrettet maskinmestre.
På kurset får du en teoretisk og praktisk viden om, hvordan du skal leve op til Sikkerhedsstyrelsens krav. Det er lovpligtig viden og gælder både, hvis du skal udføre drifts- og eftersynsopgaver på eget anlæg som beskrevet i drifts- og vedligeholdelsesplanen for anlægget, eller hvis du skal udføre service på andres anlæg.

Det lærer du på kurset

På kurset veksles der mellem teorigennemgang, opgaver og erfaringsudveksling. 
• Få et grundlæggende kendskab til gassystemets opbygning og forskelle mellem gas- og dieselmotorer
• Bliv i stand til at tage et selvstændigt ansvar for drift og vedligehold af gasmotorer
• Få indsigt i sikkerheds- og miljømæssige konsekvenser ved brug af gasmotorer
• Få viden om vedligehold af elanlæg og generatorer
• Få kendskab til principper for biogasproduktion og udfordringer ved dårlig biogaskvalitet
• Del erfaringer med de andre kursister og dan netværk

Der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte kursusdage, og du skal udarbejde en projektrapport til eksamen.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som skal udføre pasning af eller servicearbejde på en gasmotor. Det kan bl.a. være på et fjernvarmeanlæg, spildevandsanlæg, gartneri, malteri eller industrianlæg. Du skal have en uddannelsesmæssig baggrund som maskinmester eller en tilsvarende uddannelse.
Er du faglig ansvarlig i et firma, som har en virksomhedsgodkendelse til at udføre service på andres gasmotoranlæg, skal du også gennemgå og bestå hele gasmotoruddannelsen. Det gælder eksempelvis også, hvis du er faglig ansvarlig i et fjernvarmeselskab, der servicerer værker med andet CVR-nummer. 
Hvis du har særlige behov som f.eks. ordblindhed, så giv os gerne besked i forbindelse med din tilmelding.


Varighed

5 sammenhængende kursusdage. Derefter minimum tre ugers praktikperiode med efterfølgende onlineeksamination på ca. 20 minutter ud fra projektrapport.

Kursusleder

Henrik S. Pedersen, Fredericia Maskinmesterskole

Tilmelding

Administreres af Dansk fjernvarme og foregår på deres hjemmeside.

Tilmelding via Dansk Fjernvarme