Søger du en studerende?

Er jeres virksomhed interesseret i at få en maskinmesterstuderende i praktik?

Har jeres virksomhed et relevant studiejob?

Har jeres virksomhed en ledig stilling til en nyuddannet maskinmester?

Find kontaktinfo herunder, så I kan rette henvendelse til den rette person.

For virksomhedspraktik à 3-9 måneders varighed (studerende med gymnasial baggrund, der indleder maskinmesteruddannelsen med værkstedsforløb):
Kontakt afdelingsleder Michael J. Madsen.

For professionspraktik à ca. 3 måneders varighed (bachelorpraktik for studerende på maskinmesteruddannelsens 9. og sidste semester):
Kontakt praktikkoordinator Niels T. Haastrup.

For at få slået et relevant jobopslag for studerende op på skolens intranet:
Kontakt studievejleder Dorthe F. Hansen.