Non-Destructive Examination (NDE)

Hvor længe kan jeres udstyr køre videre?Tilmeld

Kritisk proces- og produktionsudstyr skal løbende overvåges, så man undgår kostbare driftstop – og i værste fald havarier. Samtidig skal kritisk og kostbart udstyr køre så længe som muligt – og ikke udskiftes i utide – for at tjene sig hjem.

 

For at nå disse mål er det nødvendigt at anvende tilstandsbaseret vedligehold, hvor man løbende følger udstyrets aktuelle tilstand –  og tillige kan beregne udstyrets forventede levetid. En af de vigtigste metoder i denne proces er Non-Destructive Examination – NDE.

Videncenter for Drift og Vedligehold udbyder et ugekursus i NDE. Kurset er målrettet driftsansvarlige tekniske medarbejdere. Kurset vil undervise deltagerne i de vigtigste NDE-værktøjer, som  anvendes i tilstandsbaseret vedligehold.

NDE retter sig særligt mod målinger på kostbare maskiner, som er kritiske i produktion og processer, og hvor der ikke er etableret redundans. Med NDE-værktøjer får du også tal for udstyrets forventede restlevetid.

Når du har gennemført kurset, vil du være i stand til selv at varetage NDE-målinger, rådgive kollegaer og opstille relevante specifikationer  til eksterne NDE-leverandører.

Fordele ved at anvende NDE

•    Få klar besked om udstyrets tilstand her og nu.
•    Produktion og drift kan fortsætte – undgå unødvendige driftstop.
•    Fysiske indgreb i udstyret kan minimeres – undgå risiko for fejlmontering.
•    Kør komponenter helt til grænsen – undgå unødvendige udskiftninger af kritisk og kostbart udstyr.
•    Bedre planlægning af service og udskiftninger.
•    Få status på PF-intervallet, som viser interval fra potentiel fejl til fejlen opstår.

Målgruppe

Maskinmestre, ingeniører, teknikere.

Varighed

Kursusugen er på fem sammenhængende dage.

Kursusafgift

Kr. 9.800,00 

Kursusdatoer

Afvikles i uge 44, 2021

Sted

FMS Fredericia

Hold

Maksimalt 12 deltagere.

Kursusindhold

Dag 1
• Vedligeholdelsesteori: Tilstandsbaserede værktøjer og anvendelse - Hvorfor NDE? PF-kurven som værktøj.
• Korrekt vedligeholdelsesudførelse og opretning af koblede maskiner: Opretning, tolerancer, softfoot, udvidelser, maskintyper.
• Praktiske øvelser i opretning.

Dag 2
Grundlæggende vibrationsteori: Vibrationshastighed, acceleration og forskydning, tidssignaler og forskydning, RMS og spidsværdier, enkelt og flermassesystemer, resonans.
Dataopsamling: Måleparametre i forhold til måleopgave, montagemetoder.

Dag 3
Udstyr og software: Introduktion til måleudstyr og software.
Analysemetoder: Analyseværktøjer, gennemgang af analyser for gængse fejl, herunder ubalance og opretning, bøjede/knækkede aksler, koblingsfejl, mekanisk løshed, gearskader, elektriske problemer, lejeskader.
• Praktiske øvelser.

Dag 4
•    Termografi: Teori og termografiens anvendelse ved NDE.
•    Praktisk øvelse i værksted.

Dag 5
•    Industri 4.0: Cloud-baseret vibrationsmåling, hvor du kan tilgå dine vibrationsdata over alt.
•    Afslutning og feedback på kurset.

 

For information om forplejning og overnatning, se fanen med praktiske oplysninger.