Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Slagsiden (i Esbjerg: Krumtappen) og sørger for overdragelse af denne til 2. semester.

Medlemmer af studierådet, Fredericia, semesteret F19:


Automationsteknolog: Oliver Sønderby Veile
AK: John-Frederik Wissing Boller
F1: Tobias Juliussen
F3: Danny Sikker Hansen (Studierådsformand)
F4A: Simon Madsbøll
F4B: Per Svanborg Poulsen
F5A: Henrik Ninn Danielsen
F5B: Mette Ørum Madsen
F6A: Katrine Korff Hansen
F6B : Mads Pagh (Repræsentant i MSL, Maskinmesterstuderendes Landsråd)
F7A: Bjarke Arendt Nielsen
F7B: Dennis Mandix
F8A: Kevin Iversen
F8B: Tonni Lerche Sørensen (Kasserer)
F9A: Niels Høgh Knudsen
F9B: Kasper Klarskov Silberbauer

Kommissorium for studierådet

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner tilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (under Uddannelses- og Forskningsministeriet). Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til uddannelsesleder Karsten Jepsen.