Meritansøgninger

Nedenstående gælder for studerende, der er i gang med værkstedsskoleforløbet på maskinmesteruddannelsen.

Der er mulighed for at søge merit for dele af værkstedsskoleforløbet på BM2-BM3, når man er studerende på BM1. Merit søges gennem studievejledningen og behandles af studiechefen.

Bemærk: Meritansøgninger behandles i forårssemesteret efter uge 20 og i efterårssemesteret efter uge 42, ikke før da.

 

Ved en meritvurdering vurderes den studerende på:

1. Relevant erhvervserfaring i en tilstrækkelig grad. For at være relevant, skal erhvervserfaringen kunne relateres til de discipliner, der undervises i på værkstedsskolen. Om graden er tilstrækkelig, vurderes af FMS. Fyldestgørende CV skal sendes til studievejledningen.

2. Fremskridt på værkstedsskolen. Denne vurdering foretages af underviserne, og der tages en række parametre i betragtning såsom fagligt niveau, studieaktivitet, værkstedskultur, studieparathed o.a.