Ledelse, kommunikation og teamrelationer

Er du allerede projekt- eller linjeleder, eller går du med ambitioner om at blive det, så er det obligatoriske modul Ledelse, kommunikation og teamrelationer relevant for dig.

Modulet styrker dine ledelseskompetencer inden for medarbejderkommunikation og i relationen til dine interessenter og samarbejdspartnere. Du opnår større indsigt i dine egne styrker og svagheder, og du lærer at videreudvikle og implementere ledelseskompetencer i din daglige lederrolle.

På modulet bliver du introduceret til spørge- og lytteteknik, teamledelse, menneskesyn og vedligeholdsfaktorer, personprofilanalyse, individuelle ledelsesbehov hos medarbejderne samt facilitering og coaching.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, hjemmeopgaver, case-arbejde i studiegrupper af ca. 3-5 personer samt diskussion.

Læs mere og tilmeld dig Ledelse, kommunikation og teamrelationer

Mangler du at gennemføre de resterende obligatoriske moduler? Læs mere om Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder og Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information