Vedligehold 1 & 2

Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder

De fleste studerende på Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold begynder deres studieforløb med det obligatoriske modul Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder.

Vedligehold 1 giver dig den nødvendige teoretiske viden og praktiske værktøjer til at planlægge og eksekvere virksomhedens vedligehold. Undervejs i modulet kommer du til at arbejde med pålidelighed og optimeringspotentiale, forebyggelse af tekniske fejl, produktionssikkerhed, risikoanalyse og andre faktorer, der påvirker drifts- og forsyningssikkerhed, tilgængelighed og vedligeholdsevne.

Modulet klæder dig på til at anvende vedligeholdsmetoder inden for optimering af drift og vedligehold, udvikle planer for vedligehold af udstyr, analysere og vurdere fejl og konsekvenser samt anvende matematiske grafer i optimeringsarbejdet.

Den dynamiske og praksisnære undervisning består både af forelæsninger, diskussioner, cases og hjemmearbejde.  

Tilmeld dig Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og metoder

 

Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information

Hvordan relaterer vedligehold sig til forandringsledelse og virksomhedens forretningsstrategi? På det obligatoriske modul Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information lærer du at udarbejde strategier og målsætninger for virksomhedens vedligeholdsafdeling med fokus på organisatoriske forhold og forandringsledelse.

Modulets faglige indhold er sammensat af forskellige vedligeholds- og virksomhedspolitikker, herunder økonomiske modeller, sundhed, sikkerhed og miljø, vedligeholdsinformationssystemer, samarbejde og motivation i en vedligeholdsorganisation samt forandringsledelse.

Når du har gennemført Vedligehold 2, er du i stand til at anvende og vurdere ledelseskoncepter og styringsværktøjer, formidle komplekse problemstillinger relateret til vedligehold samt udvælge nøgletal, der understøtter virksomhedens forretningsmål.

Tilmeld dig Vedligehold 2: Ledelse, organisation, økonomi og information