Energioptimering & vedligehold

Vil du have redskaber til at foretage økonomiske og miljømæssige analyser af virksomhedens energiforbrug?

På valgmodulet Energioptimering og vedligehold på Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold arbejder du helhedsorienteret med energioptimering, drift og vedligehold af udstyr samt medarbejderadfærd.

Modulet henvender sig til både ledere og teknikere, der er beskæftiget med vedligehold. Det faglige indhold fokuserer blandt andet på kortlægning af energioptimering og økonomi, KPI’er i en energieffektiviseringsproces samt ledelse og organisering af energiindsatsen internt og eksternt i virksomheden.

Når du har færdiggjort modulet, kan du selvstændigt udvikle energioptimeringsplaner, analysere og afdække optimeringspotentialer og vælge de rigtige metoder til at løse en given udfordring.

Undervisningen er fleksibel og veksler mellem gruppearbejde, oplæg, forelæsning og hjemmeopgaver.

Læs mere og tilmeld dig Energioptimering og Vedligehold

Husk, at vi også tilbyder valgmodulet Energi og forsyning, som forbereder dig til at håndtere kravene til fremtidens grønne energi og forsyning.