Offshore Wind O&M

Arbejder du i vindmøllebranchen, eller ønsker du at komme til det? Valgfagsmodulet Offshore Wind O&M henvender sig til medarbejdere hos operatører eller underleverandører, der deltager i drift og vedligehold af havvindmølleparker.

Offshore vindmøller bliver en afgørende del af Danmarks fremtidige energiforsyning. Det stiller flere krav til dig, der varetager Operation and Maintenance (O&M) ved havvindmølleparker.

Valgfagsmodulet giver dig teoretisk og praktisk viden om drift og vedligehold af vindmølleparker, så du kan arbejde systematisk med planlægning, logistik, jura og tekniske løsninger.

På modulet arbejder du blandt andet med havvindmølleparkens livscyklus, ledelse og organisering af driften af halvvindmølleparker, driftsoptimering og økonomi, planlæggelse af årlig service, kravene i relevante standarder og samarbejde med servicepartnere. 

Du lærer at deltage i ledelsesmæssige og planlægningsmæssige opgaver, at fokusere på mål, målepunkter og værdier og deltage i og foretage drifts- og risikoanalyser.

Offshore Wind O&M kan tages enten som led i Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold, eller som et selvstændigt modul. Undervisningen er en blanding af forelæsninger, diskussioner og opgaveløsning hjemmefra.

Valgmodulet svarer til 5 ECTS. Som tommelfingerregel skal der læses omkring 100 sider per ECTS-point, og du skal bruge omkring 25 timer per ECTS-point til studiet. Valgfaget afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

For tilmelding og mere information om Offshore Wind O&M, kontakt kursuskoordinator Heidi Sørensen på tlf. 7620 6548 eller mail hesatfms [dot] dk 

Download PDF med information om valgmodulet

Havvindmøller