Ledige stillinger

Undervisning


Underviser til maskinmesteruddannelsen

FMS søger en underviser med erfaring og kompetencer inden for termiske maskiner og anlæg (maskiningeniør eller maskinmester med bred maskinfaglig erfaring). Du skal kunne undervise vores studerende i bl.a. køleteknik og ventilation.

Som ny underviser på FMS kommer du til at indgå i mindst én faggruppe inden for dine kompetenceområder samt i diverse semesterteams, og der vil i det hele taget være stor faglig og pædagogisk sparring med resten af underviserstaben.
Du bliver ansat efter den nye stillingsstruktur for undervisere på de videregående maritime uddannelser. Alt efter uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund udarbejdes der en individuel opkvalificeringsplan for dig som nyansat underviser, hvor du skal være indstillet på at skulle gennemgå efteruddannelse, f.eks. en masteruddannelse eller dele heraf, deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, gennemføre en pædagogisk uddannelse m.m.

Minimumskravet for at blive ansat og dermed kunne søge stillingen er, at du har en uddannelse på bachelorniveau. Har du undervisningserfaring fra tilsvarende stilling, er dette et ekstra plus.

Vi har brug for en underviser, som er indstillet på at operere i et dynamisk uddannelsesmiljø og ser det som en udfordring til stadighed at videreudvikle sig og deltage engageret i skolens mange aktiviteter.

Du skal være indstillet på, at der kan forekomme undervisningsaktiviteter på begge vores adresser i Fredericia og Esbjerg. Hovedvægten af dine undervisningsopgaver vil dog ligge i Esbjerg-afdelingen.

Skolen har en uformel omgangstone og vil gerne fremstå som en professionel uddannelsesinstitution med et højt kvalitetsniveau. Skolens værdier er: Faglighed, Innovation, Nærhed og Engagement.

Ansøgningsfrist: 14/6-2019 Ansættelsesdato: 1/8-2019.

Ansøgningen skal sendes til: Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade 86, 7000 Fredericia
att. Torben Dahl, gerne e-mail: tdatfms [dot] dk

Spørgsmål om ovenstående kan rettes til rektor Torben Dahl, mobil nr. 21775747

FMS behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven og fra 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningen. Ansøgninger mv. sendt i forbindelse med ovenstående stilling slettes fra skolens systemer senest 1. august 2019.