Lyd- og støjdæmpningskursus

Støjmåling

Til dig som arbejder med lyd- og vibrationsmålinger eller som har ansvar for arbejdsmiljø og overholdelse af grænseværdier for lyd- og vibrationsniveauer har  vi mulighed for at tilbyde et 3-dages kursus i lyd- og vibrationsteknik i samarbejde med Sweco. 


Kurset vil sætte dig i stand til at:
 

  • skabe et hurtigt overblik over lyd- og vibrationstekniske udfordringer.
  • træffe beslutning om valg af de bedste måle-, analyse- og beregningsværktøjer.
  • foretage lydmålinger og deltage i støjdæmpningsprojekter.
  • give et kompetent modspil internt såvel som over for myndigheder og involverede rådgivere.
  • navigere din virksomhed sikkert i mål med akustik-, støj- og vibrationsprojekter.


Kursusindhold

Du bliver undervist i grundlæggende lyd- og vibrationstekniske begreber, måle- og beregningsmetoder, samt grænseværdier for støj og vibrationer. Desuden vil indgå praktiske øvelser i lyd- og vibrationsmålinger og metoder til håndtering af støj- og vibrationsmæssige udfordringer. Forløbet vil blive afsluttet med en prøve, og der vil blive udstedt et kursusbevis.

Undervisningen bliver varetaget af eksperter, som til daglig hjælper virksomheder med lyd- og vibrationsmæssige problemstillinger, og undervisningen vil omfatte konkrete cases.

Målgruppen er maskinmestre, ingeniører og teknikere med ansvar for:
 

  • Lyd- og vibrationsmålinger
  • Overholdelse af gældende grænseværdier (eksternt miljø, arbejdsmiljø, maskiner m.m.)
  • Håndtering af støj- og vibrationsproblemer.


Lyd- og vibrationskurset udbydes af Fredericia Maskinmesterskole. Undervisningen vil foregå i et samarbejde mellem Fredericia Maskinmesterskole og Acoustica, som er Swecos akustikafdeling.

Sted

Undervisningen vil foregå på FMS Fredericia

Kursusperioder og pris

Der er p.t. ingen planlagte kurser. Vi kan tilbyde et virksomhedstilpasset kursus, der kan bestilles ved kontakt til lektor og faglig kursuskoordinator Henrik S. Pedersen.