Meritansøgninger

Nedenstående gælder for studerende, der er i gang med værkstedsforløbet på maskinmesteruddannelsen.

Der er mulighed for at søge hel eller delvis merit for virksomhedspraktikken på BM2-BM3, når man er studerende på BM1. Meritten søges gennem studievejledningen og afgørelsen træffes af studiechef Karsten Jepsen.

Bemærk: Meritansøgninger behandles i forårssemesteret efter uge 20 og i efterårssemesteret efter uge 42, ikke før da.

Ved en meritvurdering vurderes den studerende på:

1. Relevant erhvervserfaring i en tilstrækkelig grad. For at være relevant, skal erhvervserfaringen kunne relateres til de discipliner, der undervises i på BM1. Om graden er tilstrækkelig, vurderes af uddannelseschefen på FMS. Fyldestgørende CV samt udtalelser vedr. tidligere ansættelser skal sendes til studievejledningen.

2. Fremskridt i værkstedet. Denne vurdering foretages af underviserne, og der tages en række parametre i betragtning såsom fagligt niveau, studieaktivitet, værkstedskultur, studieparathed o.a.

N.B: Fagligt relevant erhvervserfaring er det væsentligste parameter for bevilling af merit, idet det skal kunne træde i stedet for en del af uddannelsen.