Lars Dittrich Sørensen

Titel
Studierådsrepræsentant
Afdeling
Bestyrelse3

Formand for studierådet og de studerendes repræsentant i FMS' bestyrelse.
Studerende i 3C, Fredericia.