Maria Gregersen

Titel
Studierådsrepræsentant
Afdeling
Bestyrelse3

Formand for studierådet i Esbjerg og de studerendes repræsentant i FMS' bestyrelse.
Studerende på 2. semester.