FMS med i projekt om mikroplast

Mikroplast på en strand
Billede: Mikroplast på en strand.

Nedenstående er en pressemeddelelse fra Ocean Plastic Forum.

Det er med havplast som med vejret - alle taler om det - men ingen gør noget ved det. Det skal der nu rådes bod på. Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har sat sig for at gøre noget ved problemet i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

”Vi kender ikke de præcise tal på mængden af plast, som strander på den 300 kilometer lange jyske vestkyst. En del bliver taget med af havet igen eller begraves under sandet – men det skønnes, at 1.000 tons affald hvert år skyller ind på danske kyster. En stor del af affaldet, der ender på den jyske vestkyst, kommer fra storbyer og industrier og er ført op i Nordsøen med havstrømme,” siger formand for Ocean Plastic Forum maskinmester Niels Larsen, der som bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening var initiativtager til projektet.

Ocean Plastic Forums partnervirksomhed Strandet har i flere år fjernet makroplast på Vestkysten og har observeret større mængder små plaststykker, eller såkaldt mikroplast, på strandene formodentlig skyllet ind fra vore nabolande. Den type mikroplast der fokuseres på ligger i størrelsesordenen op til 5 mm i det øverste tørre sandlag, og opsamling skal ske skal igennem en maskine.

En teknisk løsning med en særlig renseteknik skal gøre det muligt at udskille mikroplasten og andre små plastfragmenter der kommer med en forholdsvis ensartet størrelse og lader det sidste naturmateriale som muslingeskaller fortsætte. Maskinmester Søren Pedersen fra Fredericia Maskinmesterskole uddyber: 

”Vi kender løvsugerprincippet med en blæser, der suger lette elementer op, men ikke har tilstrækkelig sugekraft til sten. Herefter forsætter vi med sand, skaller, mikroplast, m.v. inde i vores system og med en såkaldt cyklofilter teknik, frasorteres naturmateriale som muslingeskaller fra plasten.”

Projektleder er Dansk Materiale Netværks Bente Nedergaard Christensen: 
”Vi ønsker sammen med Ocean Plastic Forum og deres medlemmer, at udvikle håndgribelige måder til at fjerne plast fra Vestkysten, så havplasten ikke ødelægger naturen og påvirker dyrelivet negativt. Hensigten med den maskine, vi udvikler i projektet, er efterfølgende at videreudvikle denne til et køretøj til at opsamle mikroplast på strandene, der kan frasortere sand, skaller og andet organisk materiale.”

Projektteam
Billede: Projektteamet med Søren Pedersen fra FMS yderst til højre.

 
Fakta:

Ocean Plastic Forum er et partnerskab mellem 40 virksomheder, universiteter, NGO'er og brancheorganisationer, der skal samle plast op i det marine miljø, nationalt og internationalt, og finde anvendelse for det indsamlede materiale. Deltagere i projektet er partnerne i Ocean Plastic Forum, Dansk Materiale Netværk, Fredericia Maskinmesterskole, Strandet IVS, RUC, Clean Seabed, Hannemann Engineering og Maskinmestrenes Forening. 

Projektets budget er kr. 1 million fordelt med 0,5 mio. kr. i tilsagn fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og 0,5 mio kr. i egenfinansiering. Forløber projektet tilfredsstillende ,forventes projektet suppleret med yderligere kr. 1 mio. til videreudvikling af løsningen.

Yderlig information:
Formand Niels Larsen, Ocean Plastic Forum, mobil 20343622, og i bestyrelsen Maskinmestrenes Forening
Polymerspecialist, projektleder Bente Nedergaard Christensen, Dansk Materiale Netværk, mobil 60351993
Læs mere på www.oceanplasticforum.dk og www.dmn-net.com