Undervisningsform og praktik

Den teoretiske del af uddannelsen vil i starten være klasseundervisning, hvor fagene suppleres med øvelser i laboratorier og ved simulatorer.PA-lab
Herefter vil du opleve, at undervisningsformen gradvis ændres til at blive mere og mere selvstændig, hvor du som studerende kommer til at samarbejde med din studiegruppe omkring cases, projekter m.m. I den forbindelse er du selv med til at vælge emner og indhold.


Professionspraktik 
Sidst i studiet kommer du i 3 måneders praktik på en virksomhed, hvor du får mulighed for at afprøve teorier i praksis. Denne afsluttende professionspraktik kan også foregå på en virksomhed i udlandet. Denne praktik giver dig mulighed for at etablere et godt netværk i erhvervslivet.

Bachelorprojekt 
Bachelorprojektet ligger i slutningen af uddannelsen, hvor du formulerer og kommer med forslag til løsning af en given problemstilling. De fleste arbejder med en problemstilling fra praktikvirksomheden. Du skal her anvende metoder og teorier fra undervisningen samt analysere det indsamlede informationsmateriale. Du skal lære at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende. Fokus ligger på udveksling af viden og skal give dig færdigheder og kompetencer til din kommende fremtid som maskinmester.

Studieture og ekskursioner 
Der er mulighed for korterevarende studieture og eksursioner i løbet af studietiden, ligesom der er indlagt en uges studietur på BM6.

Rammer 
Overordnet er der en fælles uddannelsesplan ud fra bekendtgørelsen, men de enkelte maskinmesterskoler tilrettelægger selv indholdet inden for de givne rammer og har egen studieordning.