Værkstedsskole

Har du en gymnasial uddannelse, men ikke en godkendt erhvervsuddannelse eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring?

Hvis ovennævnte er tilfældet, skal du starte din uddannelse på FMS med et 9-måneders værkstedsskoleforløb efterfulgt af 9 måneders virksomhedspraktik.

 Studerende

På værkstedsskolen (uddannelsens 3 første semestre) får du de grundlæggende færdigheder inden for drejning og fræsning, mekanisk og termisk sammenføjning. Desuden får du indsigt i måleteknik, elektronik, dieselmotorer, køleteknik og teknisk tegning.
På værkstedsskolen undervises der 37 timer om ugen fra kl. 08.00 til ca. 15.00. Undervisningen er opdelt i flere fagområder, hvoraf smede- og maskinarbejderfaget udgør ca. 70%.

I de første 6 måneder undervises du i følgende emner: 

 • Manuel forarbejdning af metalemner, såsom brugen af fil, boremaskine, gevindværktøj og andet håndværktøj.
 • Maskinel forarbejdning af metalemner i form af drejning og fræsning.
 • Sammenføjningsteknik såsom svejsning og lodning.
 • Værkstedsteknik hvor man får den teoretiske baggrund for ovennævnte fagdiscipliner.
 • Materialelære som bl.a. omhandler metallers fremstilling, sammensætning og anvendelse.
 • Teknisk tegning som giver dig en forståelse af at læse og fremstille tekniske tegninger.
 • El-faglære som omfatter el-teori og praktisk installationsarbejde inden for både stærk- og svagstrøm.
 • Styringsteknik med tilhørende diagramtegning og laboratorieøvelser.
 • Motorlære og hovedeftersyn på dieselmotor, med tilhørende prøvekørsel.
 • Køleteknik der omfatter køleteori, kobberrørsarbejde, drift og fejlfinding på køleanlæg.
 • I forbindelse med disse emner kan der være obligatoriske fag- og teoriprøver.
 • Førstehjælp svarende til Dansk Førstehjælpsråds minimumniveau.
 • Søsikkerhed.

 

I de sidste 3 måneder på værkstedsskolen arbejder du med et værkstedsskoleprojekt, hvor du i samarbejde med andre studerende fremstiller tværfaglige opgaver. 

Praktikpladser til alleSvejse

Værkstedsskolen efterfølges af en 9-måneders praktikperiode. Sammen med værkstedsskolen finder du en praktikplads i en virksomhed eller på et skib. Her får du erfaring med den praktiske anvendelse af de håndværksmæssige kompetencer samt erfaring med at indgå i en virksomhedsorganisation. Fokus ligger her på kommunikation, sikkerhed og samarbejde.