Facility service og it

Driftsafdeling

Pedelmedhjælper
Jesper Helmer Nielsen
Pedelmedhjælper
Søren Christiansen
Pedelmedhjælper
Steen Andreassen
Pedelmedhjælper
Gert Lüssmann
Rengøringsassistent
Galmann Hikmetova Yusuf
Rengøringsassistent
Jørgen Korsholm Jensen
Pedelmedhjælper
Thomas G. Bendesen (Esbjerg)
Tlf.: 30 86 85 47

IT

IT koordinator
Kaj Hammer
Tlf.: 28 96 22 01
IT-supporter
Mike Mindedahl Ibsgaard
Tlf.: 20 60 39 22