Kantine

Kantine Fredericia

Afdelingsleder
Lene Toft Jakobsen
Tlf.: 76206541
Kantineassistent
Vinni Bentsen
Kantineassistent
Mathias Nielsen
Kok
Pernille de la Roi

Kantine Esbjerg

Kantineassistent
Anette Husum
Kantineassistent
Conny Søgaard
Kantineassistent
Jeanette Lundgaard