Professionspraktik

Kasper
Kasper fra FMS var i 2018 i bachelorpraktik hos TREFOR Vand. Foto: TREFOR. Læs om Kaspers praktik her.

Professionspraktikken udgør den ene halvdel af uddannelsens 9. semester, hvor bachelorprojektet udgør den anden halvdel. Typisk vil studerende bruge et eksempel fra deres praktikvirksomhed til deres projekt.
Praktikken kan foregå i alle typer af virksomheder, der er relevant for maskinmesterprofessionen. Den studerende skal udvikle sin evne til at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med opgaver, der er relevante for professionen som maskinmester.
Praktikanten kan beskæftiges med opgaver, som inddrager alle elementer fra hele maskinmesteruddannelsen; praktiske såvel som teoretiske. Opgaverne kan for eksempel omfatte drift og vedligehold af alle typer maskiner og anlæg samt optimering af processer i alle typer tekniske anlæg. Den studerende kan også beskæftiges med projekteringsopgaver, ledelse og planlægning mv. med særlig henblik på optimering, drift, sikkerhed og miljø.
Professionspraktikken skal omfatte mindst 50 fuldtidsarbejdsdage.

Praktik i udlandet:

Hvis du skal i praktik i udlandet, har du mulighed for at søge støtte hos Den Danske Maritime Fond, hvis opholdet er over to måneder. Husk at overholde fondens deadlines, som står i ansøgningen.

Ansøgning om støtte fra Den Danske Maritime Fond
Afrapportering til Den Danske Maritime Fond

Læs om andre studerendes oplevelser i forbindelse med praktikophold i udlandet. 

Den officielle hjemmeside om udveksling under ERASMUS-programmet

Denne folder informerer virksomhederne om de mange fordele ved at åbne dørene for en maskinmesterstuderende, der skal i praktik:

Brochure på engelsk