Meritansøgninger

Nedenstående gælder for studerende, der er i gang med værkstedsskoleforløbet på maskinmesteruddannelsen.

Der er mulighed for at søge merit for dele af værkstedsskoleforløbet på BM2-BM3, når man er studerende på BM1. Merit søges gennem studievejledningen og behandles af uddannelseschefen.

Bemærk: Meritansøgninger behandles i forårssemesteret efter uge 20 og i efterårssemesteret efter uge 42, ikke før da.

Ved en meritvurdering vurderes den studerende på:

1. Relevant erhvervserfaring i en tilstrækkelig grad. For at være relevant, skal erhvervserfaringen kunne relateres til de discipliner, der undervises i på værkstedsskolen. Om graden er tilstrækkelig, vurderes af FMS. Fyldestgørende CV samt udtalelser vedr. tidligere ansættelser skal sendes til studievejledningen.

2. Fremskridt på værkstedsskolen. Denne vurdering foretages af underviserne, og der tages en række parametre i betragtning såsom fagligt niveau, studieaktivitet, værkstedskultur, studieparathed o.a.

N.B: Fagligt relevant erhvervserfaring er det væsentligste parameter for bevilling af merit, idet det skal kunne træde i stedet for en del af uddannelsen.