Videncenter

Videncenter

Kursuskoordinator
Heidi Sørensen
Tlf.: 76206546
Lektor
Henrik S. Pedersen
Tlf.: 26662868
Lektor
Lars Jenry Petersen
Tlf.: 22348620