Corona-information opdateret 26.03.2021

Coronasituationen på FMS fredag d. 26/3-2021.

Regeringen og størstedelen af folketingets partier fremlagde natten til 23. marts 2021 en langsigtet aftale for genåbningen af Danmark. Aftalens hovedtræk med relevans for Fredericia Maskinmesterskole er fra 6. april 2021 følgende:·

Omfang af genåbning (de tre ”byggeklodser”):

  • Generel mulighed for 20 procent fysisk fremmøde med særligt fokus på studerende på første år. Dette kan beregnes som 20 pct. tilstedeværelse af samlet bestand af studerende per geografisk lokalitet.
  • Afgangsstuderende (afslutter i løbet af 2021) med mange praksiselementer kan derudover vende tilbage med op til i alt 50 procent fysisk fremmøde.
  • Derudover kan studerende – med smittereducerende tiltag – mødes fysisk i f.eks. studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på deres uddannelsesinstitutioner. Dette op til ca. 10 pct. af den samlede bestand af studerende i omfang.  

 

FMS plan:
De enkelte klasser på semestrene i begge afdelinger har mulighed for fysisk fremmøde på skolen som markeret i nedenstående skema:  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
BM1 x x x x x
BM4   x x x  
BM5       x x
BM6         x
BM7   x x    
BM8-MVF
(sim.)
x x x x x
BM8-DCP x x x x x
BM8-Ledelse
(fra uge 16)
x        
AK x x x    
AT x x x    

 


Fra uge 16 kan BM8 afvikle ledelsesfag i stamklasser fysisk på skolen.
BM8: MVF og DCP simulatorøvelser kan afvikles dagligt, men gruppen i simulator skal være fra samme stamklasse.

Det er ikke muligt at afvikle valgfagsundervisning med blandede klasser fysisk på skolen.

Regler om afstandskrav på FMS:
· Studerende bør så vidt muligt følge den generelle anbefaling om to meters afstand til studerende fra andre stamklasser. Inden for stamklassen kan den generelle anbefaling om to meters afstand fraviges.
· Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af prøver med fysisk fremmøde. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.
· Personale bør så vidt muligt holde minimum to meters afstand til kollegaer, herunder fx på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler m.v. og til første række af studerende ved tavle-undervisning.

Regler om brug af mundbind:
· Studerende skal bære mundbind eller visir indendørs på institutionen. Kravet gælder ikke, når den studerende medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasselokaler, eller hvis de kun er sammen med studerende fra deres stamklasse.
Kravet om brug af mundbind gælder på FMS stadig ved undervisning i værksteder og laboratorier.
Studerende skal heller ikke anvende mundbind/visir ved prøveaflæggelse. Desuden gælder de øvrige generelle regler om, hvornår mundbind/visir kan fjernes helt eller delvist, fx hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det.
· Undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution m.v. skal bære mundbind eller visir indendørs på institutionen, medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil studerende ikke har adgang. Kravet gælder heller ikke for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.
· Undervisere og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen m.v.

 

Test:

  • Studerende og ansatte skal ved fremmøde på skolen kunne fremvise en negativ test (PCR eller Quick test) som er under 72 timer gammel.
  • Der vil lejlighedsvis udføres kontrol og det er hjemsendelse hvis man ikke har en godkendt negativ test ved kontrol.
  • Indtil videre er det stadig ens eget ansvar at få foretaget en test, men i løbet af april måned vil skolen modtage testudstyr mm. så studerende og ansatte vil få mulighed for at udføre en ”selvtest” på skolen overværet af skolens uddannede supervisorer. (Supervisorerne vil ikke tilbyde at udføre testen !). Herom meget mere efter påske.

 

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Tidspunktet for dette kan endnu ikke meddeles præcist, da myndighedernes vaccinationskalender hele tiden justeres.
 

Øvrige tiltag : De tiltag og restriktioner, der ikke lempes for de videregående uddannelsesinstitutioner, både ansatte og studerende, pr. 6. april, forlænges til og med den 20. april 2021. Det betyder blandt andet at ansatte fortsat skal arbejde hjemmefra i det omfang der ikke gennemføres undervisning og man ikke udfører kritiske funktioner på skolen.

Nyttige links:

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv--