Dokumentation og kvalitet

FMS har et kvalitetssystem, der lever op til kravene i bekendtgørelsen om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Under menupunkterne til venstre kan du finde karaktergennemsnit, overordnede politikker og de procedurer, som vedrører undervisning, eksamen, maskinmesterstuderende og sikkerhed på FMS.

 

Se desuden FMS' rammekontrakt, som er indgået med
uddannelses- og forskningsministeren, og som indeholder strategiske mål for FMS' kerneopgaver i perioden 2018-2021.


Nedenfor forefindes dokumenter vedr. organisationen samt audit ved Styrelsen for Videregående Uddannelser.

 

Projekt om maskinmesterkultur

I løbet af 2016 og 2017 gennemførte antropolog Marie Ravn et projekt om maskinmesterkultur. Formålet med projektet var at undersøge maskinmestres identitet og selvopfattelse med henblik på at få beskrevet den kultur, som maskinmesterskoler videregiver til de studerende, og samtidig afdække dens betydning og relevans i forhold til maskinmestres ændrede jobfunktioner. Projektet gennemførtes som et samarbejde mellem FMS , MSK og Maskinmestrenes forening med støtte fra Den Danske Maritime Forening.

Den endelige rapport, Maskinmesterkulturens nye veje, kan læses her.