Relevante erhvervsuddannelser

De relevante erhvervsuddannelser ligger inden for jern- og metal-området eller el-faget.
Der er flere faglige og håndværksmæssige uddannelser, der giver dig merit for de første 3 semestre og dermed direkte adgang til maskinmesteruddannelsens 4. semester. Nedenfor kan du se eksempler på disse, uden at alle dog er listet op. Kontakt gerne studievejledningen for afklaring, om din uddannelse giver direkte adgang.

Eksempler på relevante erhvervsuddannelser:

Maskine på værkstedsskolen

 • Industritekniker
 • Maskinarbejder
 • Automatik
 • Kølemontør
 • Smedefagene
 • Elektromekaniker
 • Mekaniker
 • Elektriker
 • Værktøjsmager
 • Procesoperatør
 • Skibsmontør

Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan efter uddannelsesinstitutionens afgørelse i det enkelte tilfælde ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Fredericia Maskinmesterskole kan udarbejde en realkompetencevurdering.

Kontakt studievejledningen for nærmere oplysninger om ovenstående. 


Optagelsesprocedure
Undervisningen på Fredericia Maskinmesterskole begynder i januar og i august, hvilket også gælder adgangskursus og værkstedsskole.
For information om ansøgning klik her.